Pirms kāda laika uzrakstīju savas pārdomas par TELE2 meteorītisko piedāvājumu noslēgt līgumu, kurā nav ietverta līguma summa. Toreiz nepaslinkoju un aizsūtīju vēstulīti arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Lūk, atbilde:

Labdien,

Patērētāju tiesību aizsardzības (turpmāk – PTAC), iepazīstoties ar Jūsu e-pastā aprakstīto situāciju, paskaidro, ka saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 23.panta trešo daļu abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu grozījumiem un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. Tomēr PTAC vērš uzmanību, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvātās preces vai pakalpojuma kvalitāti, drošumu, cenu, garantiju un garantijas remonta iespējām, lietošanas noteikumiem, norādot to (..) rakstveida informācijā. Tādējādi tas vien, ka SIA „Tele2” minēto informāciju par grozījumiem izvieto SIA „Tele2” telpās un mājas lapā, nav uzskatāms par apliecinājumu, ka tā patērētājam ir sniegusi pilnīgu informāciju par veiktajiem grozījumiem. Saskaņā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu patērētāju nostāda neizdevīgā stāvoklī un ir pretrunā labticīguma prasībām, jo uzliek patērētājam par pienākumu ne retāk kā reizi mēnesī apmeklēt Sabiedrības mājas lapu, lai iepazītos ar iespējamiem grozījumiem. Ņemot vērā minēto, šāds līguma noteikums, kas neparedz patērētāja individuālu informēšanu par izmaiņām abonēšanas maksā, norēķinu kārtībā, tarifu likmēs, nosakot papildu tīkla pakalpojumu tarifus, ir vērtējams kā netaisnīgs līguma noteikums atbilstoši PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktam (kontekstā ar PTAL 5.panta otrās daļas 5.punktu).

Attiecībā uz Jūsu viedokli par, iespējamu, patērētāju maldināšanu, informējam, ka konkrētajā situācijā nav saskatāmas maldinošas komercprakses īstenošanas pazīmes SIA „Tele2” darbībā.

Šajā e-pastā sniegtais viedoklis nav uzskatāms par iestādes oficiālu atbildi

Ar cieņu,

Sarmīte Kapeika

Patērētāju tiesību aizsardzības centra

Komercprakses, reklāmas un e-komercijas uzraudzības daļas

galvenais valsts pārvaldes juriskonsults

K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013

Tālr.67388626

Līga Kalsone

Patērētāju tiesību aizsardzības centra

Patērētāju kolektīvo interešu aizsardzības daļas juriste

About Arta

Meitene no laukiem.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s